Przepisy drogowe

Jak spisać umowę kupna sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem?

Autor Maciej Kotula
Maciej Kotula11.06.20246 min.
Jak spisać umowę kupna sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem?

Umowa kupna-sprzedaży współwłaściciel to dokument prawny, który reguluje transakcję nabycia samochodu, w której jest więcej niż jeden właściciel. Jeśli masz zamiar kupić lub sprzedać auto ze współwłaścicielem, musisz wiedzieć, jak prawidłowo spisać umowę, aby zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć problemów prawnych w przyszłości.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa kupna-sprzedaży ze współwłaścicielem musi zostać podpisana przez wszystkich właścicieli wymierzionych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 • Wymagana jest zgoda współwłaściciela na sprzedaż auta, chyba że w umowie lub innych dokumentach zostały określone inne zasady.
 • Umowa powinna zawierać szczegółowe informacje o pojeździe, dane stron transakcji i ustaloną cenę.
 • Konieczne jest uregulowanie podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej.
 • Po zakupie musisz przenieść własność pojazdu na swoje nazwisko w wydziale komunikacji.

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem

Kupując lub sprzedając samochód ze współwłaścicielem, kluczowe jest zawarcie prawidłowej umowy kupna-sprzedaży. Dokument ten reguluje transakcję i zabezpiecza interesy obu stron. Nie może w nim zabraknąć podstawowych informacji, takich jak dane uczestników transakcji, szczegóły dotyczące pojazdu i uzgodniona cena.

Jeśli nie masz wzoru umowy, możesz skorzystać z gotowych formularzy dostępnych w Internecie lub zlecić sporządzenie umowy notariuszowi. Warto pamiętać, że umowa samochodowa nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego - wystarczy, że zostanie podpisana przez wszystkie strony.

Zwróć uwagę na jasne i precyzyjne sformułowania w umowie. Powinny w niej znajdować się zapisy mówiące o stanie technicznym pojazdu, ewentualnych wadach lub usterkach. Pomoże to uniknąć sporów w przyszłości. Pamiętaj również o określeniu terminu i sposobu zapłaty.

Warto dołączyć do umowy kopię dowodu rejestracyjnego, aby potwierdzić, kto jest formalnym właścicielem auta. To ważne zwłaszcza w przypadku, gdy w transakcji uczestniczy kilku współwłaścicieli.

Ile współwłaścicieli może figurować w umowie kupna-sprzedaży?

W umowie kupna-sprzedaży samochodu może występować wielu współwłaścicieli. Ich liczba nie jest ograniczona i każda z tych osób musi być wymieniona w dokumencie, aby transakcja była ważna. Najczęściej mamy do czynienia z dwoma współwłaścicielami, czyli małżonkami, ale może to być np. pięć osób, które kupiły wspólnie auto.

Kluczową rolę odgrywa tutaj dowód rejestracyjny pojazdu. Na tej podstawie określamy krąg właścicieli, którzy powinni podpisać umowę sprzedaży. Jeśli w dowodzie widnieją dwie osoby jako współwłaściciele, obie muszą złożyć podpis pod umową.

Problemy mogą pojawić się, gdy jeden ze współwłaścicieli nie życzy sobie sprzedaży samochodu lub z różnych powodów nie może podjąć decyzji. W takiej sytuacji transakcja staje się znacznie bardziej skomplikowana i najlepiej skorzystać z pomocy prawnika lub notariusza.

 • W umowie kupna-sprzedaży samochodu może występować dowolna liczba współwłaścicieli.
 • Wszystkie osoby widniejące w dowodzie rejestracyjnym jako właściciele muszą być stroną umowy.
 • Jeśli któryś ze współwłaścicieli nie zgadza się na sprzedaż, kwestia staje się prawnie skomplikowana.

Kiedy potrzebna jest zgoda współwłaściciela na sprzedaż auta?

Zgodnie z prawem, do ważności umowy kupna-sprzedaży samochodu wymagana jest zgoda wszystkich jego współwłaścicieli. Oznacza to, że jeśli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wpisane są dwie lub więcej osób, to każda z nich musi wyrazić zgodę na transakcję i podpisać umowę.

Zdarza się jednak, że współwłaściciele zawierają między sobą dodatkowe ustalenia lub umowy precyzujące ich prawa i obowiązki. Na przykład w intercyzie lub umowie przedmałżeńskiej małżonkowie mogą określić, że jedno z nich ma prawo samodzielnie decydować o sprzedaży majątku, w tym również samochodu.

Inna sytuacja ma miejsce, gdy współwłaściciel od dłuższego czasu nie utrzymuje kontaktu lub jego miejsce pobytu jest nieznane. Wówczas sąd może udzielić zezwolenia na dokonanie czynności prawnej, czyli również sprzedaż samochodu, bez konieczności uzyskania zgody tej osoby.

Podsumowując, choć wymóg zgody wszystkich współwłaścicieli jest zasadą, to w szczególnych przypadkach obowiązek ten może zostać uchylony na mocy dodatkowych dokumentów lub decyzji sądu.

 • Zgoda każdego ze współwłaścicieli jest z reguły konieczna do sprzedaży samochodu.
 • W małżeństwach istnieje możliwość wyłączenia tej zasady poprzez dodatkowe ustalenia.
 • Sąd może uchylić wymóg zgody, jeśli współwłaściciel jest nieobecny.

Jak powinna wyglądać prawidłowo spisana umowa kupna-sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna być napisana językiem prawniczym, ale jednocześnie zrozumiałym dla obu stron. Najważniejsze jest jasne określenie przedmiotu umowy, czyli danych pojazdu, który jest sprzedawany. Należy podać jego markę, model, rok produkcji, numer rejestracyjny i numer VIN.

W umowie muszą zostać wskazane strony transakcji – zarówno sprzedający, jak i kupujący. Powinny się tam znaleźć ich pełne dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. Jeśli któraś ze stron jest firmą, należy podać jej pełną nazwę oraz numer NIP i REGON.

Kluczowym elementem umowy kupna-sprzedaży jest określenie ceny i warunków płatności. Trzeba jasno wskazać kwotę, jaką kupujący ma zapłacić za auto oraz formę i termin zapłaty – np. gotówka przy podpisaniu umowy lub przelew w ciągu 7 dni.

Umowa powinna również precyzować stan samochodu – czy jest on sprawny technicznie, czy ma jakieś wady lub usterki. Można dodać zapis mówiący o odpowiedzialności stron w przypadku ukrytych wad ujawnionych po zawarciu transakcji.

Podsumowanie

Spisanie prawidłowej umowy kupna-sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem wymaga dopełnienia określonych formalności. Kluczowe jest uzyskanie zgody wszystkich osób wymienionych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, chyba że inne dokumenty stanowią inaczej. Umowa samochodowa wzór musi zawierać niezbędne elementy, takie jak dane stron, szczegóły auta i ustaloną cenę.

Po zakupie samochodu od współwłaściciela, kupujący staje się jego nowym właścicielem i musi dopełnić pozostałych formalności związanych ze sprzedażą auta. Obejmują one m.in. zapłatę podatku PCC, opłaty skarbowej oraz przerejestrowanie pojazdu na swoje nazwisko. Tylko przestrzegając wszystkich przepisów, można być pewnym, że kupno samochodu przebiegło prawidłowo.

Najczęstsze pytania

Nie, zgodnie z prawem do zawarcia ważnej umowy kupna-sprzedaży samochodu potrzebna jest zgoda wszystkich osób wpisanych w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciele pojazdu. Jeśli jeden ze współwłaścicieli nie wyrazi zgody, transakcja będzie nieważna.

Prawidłowa umowa kupna-sprzedaży samochodu musi określać: dane osobowe stron transakcji, szczegółowe informacje identyfikujące pojazd (marka, model, rok, numery VIN i rejestracyjny), cenę oraz warunki płatności, a także stan techniczny auta.

Wzory umów kupna-sprzedaży samochodów można znaleźć w internecie lub u notariusza. Istnieją też specjalne formularze do wypełnienia. Umowa nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, wystarczy podpis stron.

Przy kupnie używanego samochodu od osoby prywatnej trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości rynkowej auta oraz opłatę skarbową związaną z przeniesieniem własności pojazdu.

Zwolnienie z podatku PCC przysługuje w przypadku nabycia pierwszego samochodu osobowego lub innych wyłączeń określonych w przepisach. Warunkiem jest zgłoszenie tej preferencji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Amortyzacja Aut Używanych: Jak Działa i Na Co Zwracać Szczególną Uwagę
 2. Pęknięta Szyba: Co Robić? Jak Naprawić Pęknięcie w Domu?
 3. Kontrolki Dacia: Znaczenie i opis kontrolek w samochodach Dacia
 4. Jakie są problemy z układem hamulcowym? Diagnoza oraz Naprawa Systemu
 5. Czerwona kontrolka w samochodzie: Co oznacza i Jak Postępować?
Autor Maciej Kotula
Maciej Kotula

Witajcie na moim blogu motoryzacyjnym! Nazywam się Maciej Kotula i od ponad 20 lat pasjonuję się samochodami. Jako właściciel tego portalu, pragnę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi entuzjastami motoryzacji. Na moim blogu znajdziesz szczegółowe recenzje najnowszych modeli aut, praktyczne porady dotyczące eksploatacji i napraw, a także aktualne informacje o przepisach drogowych. Moim celem jest dostarczenie wartościowych i rzetelnych treści, które pomogą Ci w pełni cieszyć się jazdą oraz zadbać o swoje auto. Dołącz do naszej społeczności i odkryj świat motoryzacji na nowo!

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły